loading

Publikacije

Naša izdavačka djelatnost obuhvaća praktične publikacije za sindikalni rad i stručne radove kojima doprinosimo javnoj raspravi o sindikalnim i radničkim pitanjima.

 

Zelena tranzicija i gospodarenje otpadom: Učinci na radna mjesta i sindikalne aktivnosti

Zelena tranzicija i gospodarenje otpadom: Učinci na radna mjesta i sindikalne aktivnosti

Savez samostalnih sindikata Hrvatske tijekom 2023. proveo je istraživanje o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u gospodarenju otpadom, koristeći multimetodski pristup (istraživanje literature, intervjui i anketa). Analiza donosi uvide u stanje u sektoru gospodarenja otpadom, kao i u sadašnji i budući utjecaj zelene tranzicije na komunalni sektor, predstavlja percepcije zaposlenih, mapira ključne čimbenike koji će utjecati na zaposlenost u sektoru tijekom tranzicije, te analizira potrebe i mogućnosti prilagodbe sindikalnih strategija, politika i djelovanja, ponajprije na području kolektivnoga pregovaranja, sindikalnog organiziranja i osposobljavanja.

Klima i rad: prilagodbe radnih mjesta i radnika na klimatsku krizu

Klima i rad: prilagodbe radnih mjesta i radnika na klimatsku krizu

Studija „Klima i rad: prilagodbe radnih mjesta i radnika na klimatsku krizu“, koju je za Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Zakladu Friedrich Ebert izradila znanstvenica Ana-Maria Boromisa, na temelju scenarijske analize (koja uzima u obzir dostupnu literaturu, sintezu i kritički pregled nacionalnih strateških i drugih policy dokumenta) identificira moguće učinke klimatskih promjena i prilagodbi na klimatske promjene na tržište rada, radna mjesta, radnike i socijalne partnere u Hrvatskoj. 

Raditi na određeno: raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj

Raditi na određeno: raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj

Publikacija „Raditi na određeno: raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj“, kao i opsežan partnerski rad Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) koji stoje iza nje, proizašli su iz svijesti kako su dosadašnje javne politike vezane uz tržište rada u Hrvatskoj bile nedostatno temeljene na empirijskim istraživanjima, odnosno dokazima iz prakse.

Mali vodič za veliku borbu

Mali vodič za veliku borbu

Tražiš svoj prvi posao ili razmišljaš o tome da posao na kojemu radiš pokušaš zamijeniti za neki bolji? Ne znaš što te očekuje, koja su tvoja prava i obaveze? Ovaj vodič pomoći će ti upoznati se s osnovnim informacijama i pojmovima kako bi bolje razumio svijet rada, odnose između radnika i poslodavaca, te svoja prava i obaveze.

Zašto i kako skratiti radno vrijeme

Zašto i kako skratiti radno vrijeme

Nakon desetljeća postupnog skraćenja radnog vremena posljednjih je godina vidljiv obrnuti trend. Kao odgovor na to, sindikalni je pokret ponovno istakao svoj povijesni cilj postupnog skraćenja radnog vremena. Cilj ovog vodiča je pridonijeti sindikalnom nastojanju raspravljajući o tome zašto je skraćenje radnog vremena poželjno i kako se može organizirati.

SSSH: Zajedno smo jači

SSSH: Zajedno smo jači

Naši sindikati organiziraju radnike i radnice i bore se za njihova prava u nizu sektora, od industrije i građevinarstva, preko trgovine, turizma i usluga, do zdravstva, odgoja i obrazovanja te komunalnih usluga.

Rad po mjeri čovjeka

Rad po mjeri čovjeka

Rad po mjeri čovjeka odgovor je Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) na ubrzani pad kvalitete radnih mjesta u Hrvatskoj, degradaciju radničkih prava i demografsku krizu. To je prvi korak nove etape borbe za dostojanstvo rada i radnika — putokaz svima nama koji tu borbu već vodimo i poziv svima onima koji nam se žele pridružiti.

Zašto biti članom sindikata?

Zašto biti članom sindikata?

Sindikat nije ni više ni manje nego udruženje radnika, organizacija u koju se oni svojom voljom udružuju kako bi ojačali svoj položaj prema poslodavcu i državi u pregovorima o uvjetima rada, odnosno radnih i socijalnih prava koje kao građani uživamo.

Tvoje mjesto za sindikalnu edukaciju

Tvoje mjesto za sindikalnu edukaciju

Sindikalni rad zahtijeva mnoga različita znanja i vještine. Kako bismo mogli uspješno predstavljali naše članove, te se zalagali za njihova prava i interese, moramo poznavati radna i sindikalna prava, razumjeti kako se odvija kolektivno pregovaranje, te kako se organiziraju industrijske i sindikalne akcije.

Zašto srednja i istočna Europa trebaju veće plaće?

Zašto srednja i istočna Europa trebaju veće plaće?

Ovaj radni dokument analizira kretanja plaća u srednjoj i istočnoj Europi (SIE) u zadnjih dvadeset godina te pokazuje kako su plaće u tim zemljama niske u usporedbi sa zapadnom Europom, ali i niže od onoga što dopušta njihov ekonomski potencijal, a što pokazuje niz varijabli. Nakon početne i turbulentne faze procesa transformacije plaće su u svim zemljama SIE počele dinamično rasti od sredine 1990-ih sve do krize koja je izbila 2008. godine.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se