loading

Publikacije

Naša izdavačka djelatnost obuhvaća praktične publikacije za sindikalni rad i stručne radove kojima doprinosimo javnoj raspravi o sindikalnim i radničkim pitanjima.

 

Digitalizacija ekonomije i njezin utjecaj na tržišta rada

Digitalizacija ekonomije i njezin utjecaj na tržišta rada

Nova debata uzrokuje komešanje ne samo u znanstvenoj zajednici već i u politici, te u svijetu rada i u Sjedinjenim Državama i u Europi. Ta debata, simbolizirana prodorom Ubera u sektoru putničkog prijevoza, signalizira, prema mišljenju nekih, kraj rada za plaću, potpunu liberalizaciju usluga, te proširenje globalne konkurencije znatno dalje i šire od najluđih snova predlagatelja Bolkestein direktive. 

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se