loading
Dostojanstvo i diskriminacija

Dostojanstvo i diskriminacija

Zakonom o suzbijanju diskriminacije zabranjeno je nejednako postupanje prema radnicima ili osobama koje traže zaposlenje.

Diskriminacija je različito postupanje prema osobi ili skupini osoba u odnosu na sve ostale, a kojemu je razlog neka njihova osobna karakteristika.

To uključuje, među ostalim, nejednakom postupanje po osnovi rase, spola, bračnog stanja, spolnog opredjeljenja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, socijalnog podrijetla, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu.

Zakon obavezuje poslodavce na isplatu jednakih plaća ženama i muškarcima za jednak rad i rad jednake vrijednosti.

Mobing je zlostavljanje na radnome mjestu. Sličan je diskriminaciji jer se također radi o povredi prava na jednakost i ljudsko dostojanstvo. Razlika je u tome što diskriminacija mora imati jasno utvrđenu osnovu (spol, dob, invaliditet…), dok za mobing ta osnova nije presudna.  

Kod mobinga se obično radi o psihološkom teroru, koji se provodi kroz neprijateljsku i neetičnu komunikaciju, sustavno usmjeravanu od strane jednog ili više pojedinaca prema uglavnom jednoj osobi.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se