loading
Zdravlje na radnom mjestu

Zdravlje na radnom mjestu

Zaštita na radu je skup mjera i aktivnosti kojima se osiguravaju sigurni uvjeti rada, bez opasnosti za život i zdravlje radnika. Mjerama zaštite na radu nastoje se spriječiti rizici na radu, ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom i druge štete vezane uz rad.
Poslodavac je obavezan izraditi procjenu rizika za svako radnog mjesto, neovisno o kojoj djelatnosti ili poslu se radi.

Također, za svako radno mjesto postoje određena pravila zaštite na radu, koja obavezuju i poslodavca i radnika.

Poslodavac je obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu. To uključuje kontinuirano procjenjivanje rizika, provođenje preventivnih mjera, osposobljavanje radnika za rad na siguran način i osiguranje sigurnih uvjeta rada, uključujući prostor rada, strojeve i potrebnu zaštitnu opremu.

Poslodavac mora snositi sve troškove zaštite na radu i ne smije za njih teretiti radnike.

U slučaju bilo kakve ozljede na radu do koje je došlo bez krivnje radnika, poslodavac mora radniku nadoknaditi štetu pretrpljenu zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Radnik je obavezan obavljati posao s dužnom pažnjom. Pritom mora voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i o sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika koje bi mogli ugroziti njegovi postupci i propusti na radu.

Svaki radnik mora poštovati propisana sigurnosna pravila i koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Ako se ne provode propisane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, radnik ima pravo odbiti raditi. Također ima pravo na naknadu plaće za vrijeme tijekom kojega ne dati zato što se ne provode propisane zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, osim ako za to vrijeme nije raspoređen na obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se