loading
Socijalna politika

Socijalna politika

Socijalna politika obuhvaća sve mjere koje utječe na prava i mogućnosti građana da zadovolje svoje životne potrebe, uključujući rad, zdravlje, obrazovanje, sigurnost i opću dobrobit.

SSSH se zalaže za dosljedno oživotvorenje ustavnih odredbi Hrvatske kao socijalne države, odnosno za društveni razvoj Hrvatske kao obzirnog, pravednog i solidarnog društva, temeljenog na univerzalnim vrijednostima solidarnosti i jednakosti.

Zalažemo se za javne politike koje teže smanjivanju nejednakosti u dohotku i imovini, kao i pristupu obrazovanju, zdravstvu i drugim socijalnim uslugama.

Socijalna politika, između ostaloga, mora biti u funkciji borbe protiv siromaštva, afirmiranja društvene vrijednosti rada i solidarnosti, te poticanja i osnaživanja građana za sudjelovanje u oblikovanju javnih politika.

Socijalne naknade trebaju biti primjerne visine i bolje ciljane prema onima kojima su zaista potrebne. Stoga se zalažemo za uspostavu transparentnog sustava socijalnih pomoći, kao i usklađivanje (indeksaciju) socijalnih naknada sukladno objektivnom kriteriju, kao što je primjerice rast plaća, umjesto sadašnjeg arbitrarnog određivanja njihove osnovice.

 

Povezanenovosti

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se