loading
Ženska sekcija SSSH

Ženska sekcija SSSH

Ženska sekcija okuplja članice sindikata koje se žele uključiti u borbu za jednakost žena i muškaraca u svijetu rada i u samom sindikatu.

Ženska sekcija SSSH je interesna skupina u sklopu SSSH koja se zalaže za jednakost žena i muškaraca u svim područjima društvenoga života, a posebice djeluje na unapređenju položaja žena na području zapošljavanja i na radnome mjestu.
Ženska sekcija potiče i podupire uključivanje što većeg broja žena u sindikalni rad i sindikalne aktivnosti, radi dostizanja njihova proporcionalnog sudjelovanja u tijelima odlučivanja SSSH i udruženih sindikata, te većeg utjecaja sindikalistica na kreiranje sindikalne politike.
Ženska sekcija SSSH članica je Ženske mreže Hrvatske, krovne udruge nevladinih ženskih organizacija, Ženske mreže Pan-europskog regionalnog vijeća Međunarodne konfederacije sindikata za srednju i istočnu Europu (ITUC-PERC), a sudjeluje i u neformalnoj koordinaciji hrvatskih ženskih sindikalnih skupina.
Ženska sekcija SSSH redovno surađuje s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH, Odborom za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, te s brojnim nevladinim udrugama.

Predsjednica:
Emina Ibrahimi (Sindikat turizma i usluga Hrvatske - STUH)
sekcija.zena@stuh.hr
zenska.sekcija@sssh.hr

Potpredsjednica:
Mirjana Rapo  (Sindikat prometa i veza Hrvatske - SPiVH)

Povezanenovosti

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se