loading

Edukacija za povjerenike radnika za zaštitu na radu

Tijekom ožujka 2024 g. provodimo ciklus tečajeva Glas radnika u zaštiti na radu – Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu (1. razina). Program tečaja usklađen je sa sadržajem osposobljavanja povjerenika radnika za zaštitu na radu, propisanim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu. Sadržaj obuhvaća uvod u zaštitu na radu, subjekte zaštite na radu i njihove odgovornosti, ulogu povjerenika radnika za zaštitu na radu, načela prevencije i procjenu rizika, te pravila zaštite na radu.

Tečajevi se provode u okviru sustava sindikalne edukacije EDUCA@SSSH, a treneri su pravnici i sindikalni stručnjaci SSSH i udruženih sindikata, uz dodatno sudjelovanje stručnjaka zaštite na radu na svakom tečaju. Tečajevi se temelje na metodama aktivnog učenja, odnosno kombinaciji predavanja i praktičnih vježbi, a svaki polaznik dobit će i posebno pripremljen materijal za polaznike.

Budući da je sukladno Zakonu o zaštiti na radu (čl. 27, st. 4) poslodavac dužan omogućiti osposobljavanje povjerenicima radnika za zaštitu na radu za vrijeme radnog vremena, te snositi trošak tog osposobljavanja, preporuka je da se plaćanje kotizacije zatraži od poslodavca.

U ovom ciklusu planiramo održati četiri tečaja na četiri različite lokacije: 

  Lokacija i datum: Rok za prijavu i plaćanje kotizacije:
1. ZAGREB, 5. ožujka 2024. / Radnički dom, Trg Petra Krešimira IV, dvorana 226  PRIJAVA: 1. ožujka
KOTIZACIJA: 4. ožujka
2. RIJEKA, 13. ožujka 2024. / Slovenski dom KPD „Bazovica“, Podpinjol 43, 1. kat PRIJAVA: 8. ožujka KOTIZACIJA: 11. ožujka
3. VARAŽDIN, 19. ožujka 2024. / Teritorijalni ured SSSH, Gajeva 1, 2. kat PRIJAVA: 14. ožujka
KOTIZACIJA: 18. ožujka
4. DARUVARSKE TOPLICE, 25. i 26. ožujka 2024. / Julijev park 1  PRIJAVA: 18. ožujka
KOTIZACIJA: 21. ožujka

Za prijavu je potrebno ispuniti online prijavni obrazac, najkasnije pet dana prije održavanja tečaja (za dvodnevni sedam dana prije).

U prilogu preuzmite poziv i program edukacija.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se