loading

Regionalni e-glasnik GLAS RADNIKA br. 2

Drugi broj e-magazina Regionalnog sindikalnog vijeća „Solidarnost“ GLAS RADNIKA posvećen je kolektivnim ugovorima kao rezultatu procesa kolektivnih pregovora između reprezentativnih sindikata, poslodavaca i vlade. Ovo izdanje razmatra izazove s kojima se suočava proces kolektivnog pregovaranja i to na osnovu pojma, značaja, svrhe KU, opsega kolektivnog pregovaranja (broj zaštićenih radnika), nivoa pregovora (opći, granski i kod poslodavca „kućni“) kao i odnosa poslodavaca i države prema sindikatima u sistemu socijalnog dijaloga. Pokrivenost KU je znatno smanjena što govori o tome da se proces kolektivnog pregovaranja nalazi u krizi. Razvoj kulture socijalnog dijaloga je preduvjet za razvoj kvalitetnih radnih prava u zemljama regije.
U ovom broju pročitajte i nešto o trenutnim aktivnostima svih sindikalnih središnjica Regionalnog sindikalnog vijeća „Solidarnost“.
 

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se