loading

Zdravlje i sigurnost na radu dodani na listu temeljnih ljudskih prava na radu

Međunarodna organizacija rada (ILO) je nakon više od 25 godina na listu temeljnih ljudskih prava na radu dodala pravo na zdravlje i sigurnost na radu. Prva četiri prava - ono na slobodu udruživanja i priznavanje prava na kolektivno pregovaranje, ukidanje prisilnog ili obaveznog rada, ukidanje dječjeg rada te ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja, ratificirana su još 1998. godine.

Godišnje više od tri milijuna ljudi umire zbog posljedica rada, a deseci milijuna se ozlijede ili im je zdravlje narušeno. Odluka o priznavanju zdravlja i sigurnosti na radu trebala bi smanjiti broj smrtnih slučajeva na radnim mjestima  i direktno utjecati na zdravlje radnika diljem svijeta, a rezultat je kontinuirane trogodišnje kampanje sindikata, stručnjaka i obitelji žrtava.

Iako su europske vlade, zajedno s nekim afričkim, bile ključne u donošenju ove velike pobjede za radnička prava, još desetak zemalja starog kontinenta nije ratificirao Konvenciju MOR-a 155 o zdravlju i sigurnosti na radu koja je stupila na snagu još davne 1983. godine.  Među njima su Francuska, Austrija, Švicarska, Njemačka, Italija, Estonija, Velika Britanija, Poljska, Litva, Grčka Rumunjska i Malta. Prve tri navedene zauzimaju i visoka mjesta na rang listi za ozljede na radnom mjestu - Francuska 778.820, Švicarska 95.254 i Austrija 60.909. 

 

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se