loading

Proširenje primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo

ZAGREB, 1. studeni 2022. - Od danas vrijedi proširena primjena četvrte i pete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, te se proširuje na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007.To znači da svu svi poslodavci koji nisu članovi HUP-Udruge poslodavaca za graditeljstvo, uz dosadašnja proširenja primjene KUG-a, dužne primjenjivati i novirani Kolektivni ugovor za graditeljstvo za 2022. godinu (četvrte i pete izmjene i dopune KUG-a) i to od dana 1. studeni 2022.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći (od 1. prosinca 2021.) propisano je da se uz zakonsku minimalnu plaću, minimalnim plaćama smatra i najmanji iznos mjesečne bruto plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme, ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu. Za poslodavce u sektoru graditeljstva to znači da se kao minimalne plaće moraju obračunavati ugovorene plaće sukladno Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost iz područja građevinarstva prilikom ugovaranja poslova za različite grupe poslova te obračuna i isplate plaće radnicima, trebaju voditi računa o ugovorenim iznosima prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo. Sindikat graditeljstva Hrvatske je pozvao sve poslodavce u djelatnostima građevinarstva na primjenu noviranog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u dobroj vjeri!

Nadzor nad primjenom zakona obavljaju nadležni inspektori koji su ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem (Državni inspektorat), te službenici ovlašteni prema posebnim propisima za obavljanje poslova poreznog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna i prijava i uplata proračunskih prihoda (Porezna uprava).

Fotografija: Milivoj Kuhar / Unasplash

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se