loading

Sindikalno-aktivistički vikend za mlade, listopad 2023.

Nastavljajući tradiciju održavanja godišnjeg susreta mladih sindikalista  koju posljednjih nekoliko godina organizira Sekcija mladih SSSH u suradnji sa Zakladom Friedricha Eberta, najavljujemo Sindikalno-aktivistički vikend za mlade koji će se održati 20. i 21. listopada 2023. u Zagrebu. 

Cilj ovog vikend-druženja je nastavak edukacije mladih članova sindikata, njihovo povezivanje i umrežavanje mladih aktivista iz različitih sindikata udruženih u SSSH, rasprava o percepciji sindikata i principima organiziranja, izgradnja vještina za sindikalno-aktivistički rad, analiza suvremenih izazova na tržištu rada i pronalaženje sindikalnih odgovora te razgovor i panel rasprava o potrebama i ulozi mladih radnika u sindikatu. 

SSSH organizira i vodi cjelokupnu edukaciju, a troškove smještaja, prehrane te pauze za kavu pokriva Zaklada Friedrich Ebert za sve sudionike. Smještaj je organiziran u Hostelu Swanky Monkey, a edukacija u Radničkom domu (dvorana 226, II. kat). SSSH pokriva putne troškove sudionika koji nisu iz Zagreb (dnevnice, autobusne karte, iznimno putovanje osobnim automobilom) za članove IO-a Sekcije mladih SSSH i/ili jednog predstavnika udruženih sindikata koji nemaju članove u Izvršnom odboru Sekcije, a udruženi sindikati pokrivaju pripadajuće dnevnice i putne troškove ostalih sudionika iz svog sindikata koji nisu članovi IO SM SSSH (ako se iz jednog sindikata prijavi više sudionika). Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak i Kolektivnom ugovoru SSSH, iznos dnevnice umanjuje se za za 30% po osiguranom obroku.

Ljubazno Vas molimo da unutar vaših sindikata informirate mlade koji bi bili zainteresirani sudjelovati na programu, te shodno njihovom iskazanom interesu pošaljete ispunjenu prijavnicu. Rok za prijavu je 9. listopada 2023. 

U nastavku preuzmite program rada i prijavni obrazac.
 

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se