loading

Zastupnici EP podupiru uključivanje sindikata u korporativne lance opskrbe

Zastupnici Europskog parlamenta glasali su za eksplicitno uključivanje sindikata i radničkih predstavnika u obranu ljudskih prava u korporativnim lancima opskrbe. Naime, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) usvojio je mišljenje o prijedlogu Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, čiji je cilj poticanje održivog i odgovornog ponašanja u korporativnim lancima opskrbe. Europska komisija usvojila je prijedlog direktive 23. veljače 2022.

Multinacionalne kompanije igraju ključnu ulogu u izgradnji održivog gospodarstva i društva, stoga se uvodi mehanizam kojim bi se identificirali i prema potrebi spriječili, prekinuli ili ublažili negativni utjecaji na ljudska prava, ukidanje dječjeg rada i iskorištavanja radnika, ali i na okoliš te gubitak bioraznolikosti. S druge strane poduzećima bi nova pravila donijela pravnu sigurnost i jednake uvjete, a potrošačima i ulagačima veću transparentnost. Nova pravila EU-a unaprijedit će zelenu tranziciju i zaštititi ljudska prava u Europi i šire.

Nakon što je EMPL usvojio mišljenje i predložio uključivanje sindikata i radničkih predstavnika u borbi protiv zlouporabe i napada na radnička i sindikalna prava od strane velikih europskih kompanija, na redu je Odbor za pravna pitanja (JURI) da prihvati stav EMPL-a za svoje konačno izvješće.

Važno je da, bez obzira na veličinu, sve tvrtke u visokorizičnim sektorima budu uključene u područje primjene direktive. Ljudska prava su univerzalna i ne bi trebalo biti iznimaka. Zato je pokušaj Odbora EMPL da proširi opseg za visokorizične aktivnosti na tvrtke s više od 150 radnika kao prvi korak prava stvar. Također je važno uvođenje i jasna definicija onoga što treba smatrati visokorizičnim aktivnostima, izjavila je konfederalna tajnica ETUC-a Isabelle Schömann.

Ilustracija: ETUC

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se