loading

Za Hrvatsku zadovoljnih radnika

Međunarodni praznik rada, nakon dvije epidemijske godine, 2022. godine ponovo smo obilježili na tradicionalan sindikalni način – maršem i prosvjedom pod sloganom „Za Hrvatsku zadovoljnih radnika“.

U prosvjednome maršu, čija je ruta bila od Radničkoga doma u Zagrebu, preko Zvonimirove, Heinzelove, Branimirove ulice i Zavrtnice, do Radničke ceste u neposrednoj blizini sjedišta Hrvatske udruge poslodavaca, sudjelovalo je više od tisuću prosvjednika.

Poruka prosvjeda – „Za Hrvatsku zadovoljnih radnika“ – bila je utemeljena na prioritetima SSSH na području kolektivnog pregovaranja i javnih politika.

Poruka je odražavala dva temeljna zahtjeva koja su preduvjet za stvaranje Hrvatske kao zemlje zadovoljnih radnika: kolektivno pregovaranje i rast plaća.

Konkretno, SSSH zahtijeva da plaće do 2026. godine, odnosno do kraja sljedećega kongresnoga razdoblja, dosegnu najmanje 1.500 eura (prosječna) i 750 eura (minimalna).

Da bi se taj cilj i ostvario, potrebno je osnažiti kolektivno pregovaranje, posebno na sektorskoj razini i u privatnom sektoru, kao i razviti sustav kolektivnog pregovaranja, te osigurati učinkoviti nadzor nad provedbom i primjenom kolektivnih ugovora.

Neposredno uoči Međunarodnoga praznika rada, ponovno je održan i tradicionalni susret „Praznik rada u Tvornici“. Osim predstavljanja pogleda SSSH na stanje radničkih prava i zahtjeve SSSH, tom su prilikom uručene i nagrade „Srce sindikalne solidarnosti“ i Povelja povjereniku radnika za zaštitu na radu.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se