loading

Najava štrajka u Ceste Šibenik d.o.o.

Sindikat prometa i veza Hrvatske (SPIVH) je na inicijativu gotovo 100 posto članova sindikata i sindikalnog povjerenika u tvrtki CESTE ŠIBENIK d.o.o. donio odluku o pokretanju štrajka 12. lipnja 2023. godine od 7:00 sati. 

U Šibeniku, ispred upravne zgrade tvrtke CESTE ŠIBENIK d.o.o., održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavnici sindikata najavili štrajk 12 lipnja 2023. Sindikat prometa i veza Hrvatske (SPIVH) je početkom godine pokrenuo inicijativu za kolektivno pregovaranje, kojem je bio cilj povećanje plaća za minimalno 15 posto s obzirom na krizu troškova života, kao i usklađivanje postojećeg kolektivnog ugovora s Izmjenama i dopunama Zakona o radu. 

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se