loading

Vratite ulogu sindikata u područje zaštite na radu

Uoči Dana zaštite na radu koji se obilježava 28. travnja, Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) organizirao je tribinu pod nazivom Uloga prevencije i nadzora u sprečavanju i smanjivanju broja ozljeda na radu, na kojoj su govorili Ana Kranjac Jularić, voditeljica pravnih i kadrovskih poslova u SSSH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Jasenka Vukšić, predsjednica Sindikata graditelja Hrvatske, Admira Ribičić, direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove pri HUP-u i Goran Beroš, viši inspektor rada u području zaštite na radu i voditelj Službe za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima Sektora inspekcije rada, pri Državnom inspektoratu.

Broj ozljeda na radu, uključujući i smrtne ishode, neprestano je visok. Prema Državnom inspektoratu RH u 2022. zabilježena su 66 smrtna slučaja, broj inspekcijskih nadzora povodom ozljeda na radu u 2022. godini bilo je najviše u prerađivačkoj industriji i građevinarstvu. 

Mladen Novosel, predsjednik SSSH, istaknuo je da se treba vratiti uloga povjerenicima za zaštitu na radu koja je izgubljena Zakonom o zaštiti na radu iz 2014. godine, a kojom su povjerenici zaštite na radu igrali ključnu ulogu u prevenciji ozljeda.  Ono što smatram da je velika pogreška jest ukidanje doprinosa od 0,5 posto za zaštitu na radu i gubitak novca koji je išao na prevenciju i edukaciju radnika. Predložio je da se osmisli način kojim bi se poslodavci koji ulažu u zaštitu na radu nagrađivali kroz plaćanje manjeg doprinosa, a oni gdje su nesreće učestale bi plaćali veće iznose. 

U posljednjih deset godina poginulo je 118 radnika u graditeljstvu, od čega čak 22 osobe u 2022. godini, što je ekvivalent broju radnika u jednoj srednjoj firmi. Kada se pitamo koliko je to obitelji ostalo bez svojih članova, vidimo da se radi o velikom problemu, kazala je Jasenka Vukšić, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH) i pozvala da se sindikatima, posebno onim reprezentativnim i potpisnicima granskog kolektivnog ugovora, bude omogućen neki oblik nadzora kako bi se broj ozljeda i smrti na radnom mjestu smanjio. 

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se