loading

EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanja

Cilj projekta EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanje bio je uspostava novog jedinstvenog sustava edukacije sindikalnih i radničkih predstavnika na razini SSSH u svrhu povećanja kapaciteta sindikata za socijalni dijalog. Uspostava novog sustava značajno je pridonijela kvaliteti sindikalnog osposobljavanja, uključujući pomicanje težišta s prenošenja informacija prema razvoju vještina potrebnih za učinkovito obavljanje funkcija sindikalnih i radničkih predstavnika (sindikalni povjerenici, članovi sindikalnih povjereništava, članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, predstavnici radnika u organu poslodavca).

U sklopu projektnih aktivnosti definirana je struktura i model funkcioniranja novog jedinstvenog sustava sindikalne edukacije, pod nazivom EDUCA@SSSH te izrađen katalog tečajeva koji će svojim temama pokriti sva ključna područja na kojima je edukacija potrebna (Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja). U drugoj fazi projekata, grupa od 18 izabranih stručnjaka iz redova SSSH i udruženih sindikata (po 2 za svaki od pripremljenih seminara) prošla je intenzivnu obuku iz metodologije obrazovanja odraslih, odnosno tzv. trening trenera u trajanju od 6 dana te je svaki trenerski par proveo po jedan od pripremljenih tečaj (u razdoblju od 10. svibnja i 14. srpnja 2016.). Provedeno je ukupno 15 tečajeva, za grupe od 20-25 sudionika. Za izvedbu 10 tečajeva iz najvažnijih tema pripremljeni su materijali za polaznike, kao i priručnik o metodologiji sindikalnog osposobljavanja.

U svrhu osiguranja infrastrukture za kasnije funkcioniranje novog sustava edukacije renovirana i opremljena je dvorana za seminare u Radničkom domu (dvorana 226), izrađen novi dio na postojećoj internetskoj stranici SSSH posvećen edukaciji (www.educa.sssh.hr)  te napravljena kompjutorska baza podataka za praćenje funkcioniranja sustava sindikalne edukacije (evidencija rada trenera, provedenih tečajeva, polaznika i rezultata evaluacije). Projekt je završio međunarodnom konferencijom o društvenoj ulozi sindikalnog osposobljavanja na kojoj su javnosti i zainteresiranim dionicima bili predstavljeni svi rezultati projekta.

Najveća vrijednost ovog projekta i uspostavljanja novog sustava sindikalnog osposobljavanja - EDUCA@SSSH je što je projekt omogućio uspostavljanje sustava, a nakon dovršetka projekta, sustav je nastavio redovito funkcionirati, nastavili su se razvijati novi tečajevi, u skladu s potrebama i mogućnostima. 

Nositelj projektnih aktivnosti bio je Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) dok su partneri u provedbi projekta Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN) i Sindikat trgovine Hrvatske (STH).

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.797.282,11 kn te je u potpunosti financirana od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je trajao 12 mjeseci, a provodio se u razdoblju od 27. srpnja 2015. do 26. srpnja 2016. godine.

Kontakt:
Darko Šeperić, voditelj projekta
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se