loading

Sindikati za pravedni oporavak

Projekt „Sindikati za pravedni oporavak – Jačanje uloge sindikata u ublažavanju posljedica krize uzrokovane pandemijom“ provodi se na europskoj razini, uz koordinaciju Europske konfederacije sindikata (ETUC) i financijsku potporu Europske unije.

U sklopu projekta, nacionalne članice ETUC-a, uključujući i SSSH, provode planove svojih aktivnosti, u koje su također uključene aktivnosti koje se odvijaju u suradnji s udruženim sindikatima.

Planirane aktivnosti SSSH usmjerene su prema tri prioriteta: organiziranje i predstavljanje radnika u digitalnom dobu, bolja komunikacija s članovima i povjerenicima i izgradnja kapaciteta za kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog.

Projekt se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine, a ukupna vrijednost plana aktivnosti SSSH iznosi 125.977,53 eura, od čega su 95 posto sredstva EU, a 5 posto vlastiti doprinos.

Kontakt osoba:

Darko Šeperić, voditelj projekta

darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 026

 

 

 

Uz financijsku potporu Europske unije

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se