loading

Političari se moraju suprotstaviti pritisku digitalnih platformi

Direktivom o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi bi se vozači, dostavljači i ostali koji rade preko digitalnih platformi reklasificirali u de facto zaposlene s punim radnim vremenom, a sve kako bi se suzbile izrabljivačke prakse od strane platformi za online prijevoze i dostavu hrane koje ih zapošljavaju.

Uoči pregovora o konačnom tekstu dirketive 9. studenog, Europska konfederacija sindikata (ETUC) poziva političare da se suprotstave intenzivnom lobiranju platformskih kompanija i osiguraju stvarna radnička prava za dostavljače, taksiste, njegovatelje i druge radnike. 

Uber je bombardirao društvene medije u Belgiji s više od 100 oglasa od 25. rujna u nastojanju da oslabi direktivu EU-a o radu platformi, pokazuje biblioteka oglasa Meta, a od 2013. godine tvrtka je uložila više od pet milijuna eura na lobiranje u EU. 

Lobisti platforme bacaju velik novac na oglašavanje jer znaju da imaju pokvaren poslovni model koji se temelji na uskraćivanju najosnovnijih radničkih prava svojim marljivim zaposlenicima. Platforme bi trebale prestati rasipati novac na reklame i uredno plaćati svoje radnike, izjavio je konfederalni tajnik ETUC-a Ludovic Voet.

Europska konfederacija sindikata (ETUC) uzvraća udarac vlastitim video oglasom koji proziva Uberovu agresivnu taktiku lobiranja i poziva na snažnu direktivu o radu platforme.

Fotografija: ETUC

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se